HTML BaşlığıHTML Başlığı

HTML Başlık Etiketi

Başlık etiketi, sizesbir belgedeki belirli başlıkları vermek için kullanılır . Farklı başlık boyutları veren ve <h1> ila <h6> etiketleri tarafından tanımlanan altı farklı HTML başlık etiketi vardır.
<h1>en büyük başlığı <h6>verir ve en küçük başlığı verir. Bu yüzden <h1>en önemli başlıklar <h6>için kullanılabilir ve en az önemli başlıklar için kullanılabilir.


<!DOCTYPE html> 
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title> HTML Heading Tag </title>
 </head> 
<body> 
<h1> This is Heading 1 </h1>
 <h2> This is Heading 2 </h2> 
<h3> This is Heading 3 </h3> 
<h4> This is Heading 4 </h4> 
<h5> This is Heading 5 </h5> 
<h6> This is Heading 6 </h6> 
</body> 
</html> 


Üyeler
 
Misafirler (0)
 
Botlar (1)
crawl Bot 
Toplam çevrimiçi (1)HTML Eğitimi

Daha önce tartıştığımız gibi HTML,CSS Sözdizimi

CSS kural kümesi, bir seçici ve


Kategoriler